top of page
spectrum services.jpg

 Coaching, Κοινωνικές Δεξιότητες

Job Coaching

Coaching/ Ατομική και επαγγελματική Υποστήριξη 

Coaching / Ατομική υποστήριξη

Ανατροπές στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή, νέα ξεκινήματα και σημαντικές αποφάσεις, διαχείριση κοινωνικών σχέσεων, αναζήτηση εργασίας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας  και η οργάνωση για την επίτευξη στόχων αντιμετωπίζονται και επιτυγχάνονται καλύτερα  μέσω μιας υποστήριξης  σε ατομικό επίπεδο, είτε αφορούν σε άτομα με «τυπικά» χαρακτηριστικά είτε σε άτομα σε σύνδρομο Ασπεργκερ. Ιδιαίτερα στα άτομα αυτά, επειδή αποτελούν έναν ευάλωτο πληθυσμό,  μια εξατομικευμένη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την  αντιμετώπιση του άγχους και της απομόνωσης που οι κοινωνικές προκλήσεις τους προκαλούν 

Coaching / Υποστήριξη καριέρας σε αυτιστικά άτομα

Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, ικανά και καταρτισμένα άτομα, δυστυχώς, εξαιτίας των περιορισμένων κοινωνικών τους δεξιοτήτων να μην μπορούν να βρουν εργασία ή να αναγκάζονται να εργαστούν σε θέσεις με λιγότερες απαιτήσεις σε σχέση με  το επίπεδο της εκπαίδευσης και των τεχνικών τους ικανοτήτων.  Επίσης, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια μιας «τυπικής» συνέντευξης εργασίας αποτελεί βασική αιτία αποτυχίας πρόσληψης ενώ η  απουσία κοινωνικών δεξιοτήτων, επιδεινώνει τις εργασιακές τους σχέσεις και οδηγεί σε απομόνωση. Συμμετοχή σε μια ομαδική συζήτηση, χαιρετισμός, έκφραση συναισθημάτων κρύβουν σημαντικές  δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν.

Η εύρεση εργασίας και η σταδιοδρομία είναι γενικά μια απαιτητική διαδικασία για τον καθένα και πολύ περισσότερο  για τα άτομα  με σύνδρομο Ασπεργκερ. Το πρόγραμμα επαγγελματικής υποστήριξης εκτός από την βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, στοχεύει κυρίως στην αντιμετώπιση των προσωπικών τους αδυναμιών, στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντούν, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους, στον προσδιορισμό των επαγγελματικών τους στόχων και στον σχεδιασμό ενός εφικτού, προσωπικού σχεδίου για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του καθενός, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τους βοηθάμε να ορίσουν το φάσμα των εργασιών που τους ενδιαφέρουν και που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και να επιτύχουν.   
Ταυτόχρονα, συνεργαζόμαστε και με τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν αυτά τα χαρισματικά άτομα στο δυναμικό τους, παρέχοντας τους την απαραίτητη καθοδήγηση και συμβουλευτική ώστε να εφαρμόσουν εκείνες τις απαραίτητες πρακτικές και αλλαγές που θα οδηγήσουν στην ομαλή ενσωμάτωση τους και την πλήρη αξιοποίηση των τεχνικών τους δεξιοτήτων .

 

Για άτομα με τυπικά ή λιγότερο τυπικά χαρακτηριστικά (ΔΑΦ)

Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από εμάς,  αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Το πρακτικό αυτό πρόγραμμα, περιλαμβάνει τεχνικές επικοινωνίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στοχεύει, μέσα από παιχνίδια ρόλων,  να βοηθήσει τα άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, να βελτιώσουν την ενσυναίσθηση και την αυτονομία τους, ώστε να απολαμβάνουν τη κοινωνική ζωή που επιθυμούν  αλλά και να μπορούν να διεκδικήσουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας.   Το πρόγραμμα «Challenge Up», είναι ομαδικό και υλοποιείται με συναντήσεις καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Για την εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών (επιχειρήσεων ή οργανισμών) μπορεί να υλοποιηθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων μικρής διάρκειας(15 ωρών)

Coaching / Aξιολόγηση των δεξιοτήτων

   Η εκτίμηση των προσωπικών δεξιοτήτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά και τη προσωπική ζωή κάθε ατόμου, με βάση την καλύτερη γνώση του εαυτού του (αξίες, ανάγκες, προσωπικότητα)  αλλά και των  γενικών  και ειδικών  του δεξιοτήτων και  γνώσεων

Μια αξιολόγηση των δεξιοτήτων έχει θετικές επιπτώσεις σχετικά με 
- την εμπιστοσύνη  και την αυτοεκτίμηση,
- την ικανότητα λήψης αποφάσεων,
- την ικανότητα διεκδίκησης  των προσωπικών επιλογών απέναντι σε πρόσωπα του εργασιακού ή προσωπικού  περιβάλλοντος 
- την ικανότητα να ορίζει  κάποιος την καριέρα του ή τη ζωή του για να επιτύχει τους στόχους του.

   Η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων είναι ένα βασικό βήμα για να προσδιοριστούν  τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά του καθενός και να αναλυθούν οι προσωπικές και οι επαγγελματικές δεξιότητές. Ο απώτερος στόχος είναι να οριστεί ένα επαγγελματικό κι ένα προσωπικό σχέδιο και κυρίως ένα πλάνο δράσης για να πραγματοποιηθούν.

Πρακτικά, μια εκτίμηση των δεξιοτήτων επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο, σε κάποιον που αναζητάει εργασία ή στον υπεύθυνο μιας εταιρείας να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγών είτε αυτές αφορούν την επανακατάρτιση του σε νέες θεματικές ή την κινητικότητα του στην εργασία. Η ικανότητα ανάλυσης της αγοράς εργασίας και των ευκαιριών απασχόλησης αποτελεί επίσης μέρος της αξιολόγησης των δεξιοτήτων. 

   Αυτή η ατομική προσέγγιση σας επιτρέπει:
- να προσδιορίσετε τις γενικές, επαγγελματικές και εξω-επαγγελματικές γνώσεις σας, την τεχνογνωσία και τους τομείς προόδου σας,
- να προσδιορίσετε τα στοιχεία της εμπειρίας σας που μπορούν να υποστηρίξουν νέες επαγγελματικές επιλογές
- να προσδιορίσετε τους πόρους και τις δυνατότητές σας 
- να αποστασιοποιηθείτε από τη τρέχουσα κατάσταση  και να κάνετε έναν απολογισμό της καριέρας σας,
- να διαπιστώσετε τις αλλαγές που έρχονται στον τομέα εργασίας σας 
- να καθορίσετε μια επαγγελματική εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την  κινητικότητα προς μια νέα κατεύθυνση και να επιλέξετε την καταλληλότερη κατάρτιση

 

bottom of page